/ Регистрација на нов корисник
Регистрација на нов корисник
Лозинката треба да е со должина од најмалку 8 карактери, и да соддржи минимум една голема буква и специјален знак (@#$%)


Барањето за регистрација ќе ви биде доставено на вашиот е-маил, истото ќе треба да се испечати и да се поднесе во даночна канцеларија на УЈП, лично или преку полномошникот.